Pristupačnost

Hotel Hollywood želi osigurati sigurnost i udobnost svih naših gostiju. Svi javni prostori uključujući restorane, recepciju, lobi, poslovni centar, fitnes centar i sobe za sastanke su dostupni.

Naime, naši restorani, lobi, recepcija, nalaze se na prvom spratu sa pristupnim vratima i bez stepenica ili rampi, dok su kongresni centar, fitnes centar i sale za sastanke dostupni liftom.